Skleník na jahody

SKLENÍK NA JAHODY

Jahody jsou jeden z nejoblíbenějších druhů ovoce, které by se dalo v České republice velice dobře pěstovat. Jahody potřebují ke svému růstu teplo a světlo. Napojení takového skleníku například na bioplynovou stanici je ideální a to především proto, že bioplynová stanice má veliké množství tepla, CO2 i elektrické energie. O jahody je v České republice velký zájem a například hektarový skleník nepokryje ani 10% potřebné produkce. Proto je investice do skleníku na jahody velice výhodná a díky napojení na rybí část, lze dodávat živočišný dusík. Tím se samozřejmě šetří příroda, zlepšuje se chuť jahod a návratnost investice je velice rychlá.

Jak to chodí když chce zákazník skleník na jahody? Jde především o dlouhodobé plánování a přípravy, které někdy trvají i rok. Naše společnost nemá zájem stavět farmy tak, že farmu postavíme a jdeme každý svou cestou.

Naše společnost si vždy nechává v projektu určité procenta 15% - 50%. To investorovi zajistí, že bude o farmu perfektně postaráno a my si zajistíme, že investor nebude na farmě provádět různé úpravy, nebo zásahy, které povedou k poškození farmy, nebo ke zhoršení kvality produkce. Zároveň máme společný zájem a to prodávat produkci za nejvyšší ceny.