zh-cn-Zastupitelstvo města a představení systému

2020-09-05

Oficiálně jsme předali systém městu a představili jsme jsme jim budoucí spolupráci