zh-cn-Hotovo

2020-06-21

První školní výzkumný projekt v Evropě je hotový. Domluvili jsme se se školou a městem, že budeme velice úzce spolupracovat na výzkumu a budeme připravovat výuku a výzkum pro žáky.