Aquaponická Farma

AQUAPONICKÁ FARMA

Aquaponie je to nejlepší, co může v tuto chvíli zemědělství nabídnout. Díky tomu, že kromě zeleniny je zde profit i z ryb, návratnost investice je perfektní. Naše společnost veškerou zeleninu z aquaponických farem prodává našemu partnerovi, stejně tak ryby. Zákazník, který si od nás nechává postavit farmu, před stavbou podepisuje smlouvu s třetí stranou, která se zavazuje k odběru zeleniny a ryb. Jedná se o nadnárodní společnost, která prodává zeleninu, ovoce i ryby po celé Evropě. Zákazník má tak jistotu, že jeho investice je bezpečná. 

Zároveň naše společnost nepostaví farmu žádnému zákazníkovi, který si bude chtít prodávat zeleninu sám. Chráníme tak trh před těmi, pro které není důležitý zisk ze zeleniny a mohli by chtít prodávat zeleninu pod cenou.

Jak to chodí když chce někdo aquaponickou farmu? Jde především o dlouhodobé plánování a přípravy, které někdy trvají i rok. Naše společnost nemá zájem stavět farmy tak, že farmu postavíme a jdeme si každý svou cestou. 

Naše společnost si vždy nechává v projektu určité procenta 15% - 50%. To investorovi zajistí, že bude o farmu perfektně postaráno a my si zajistíme, že investor nebude na farmě provádět různé úpravy, nebo zásahy, které povedou k poškození farmy, nebo ke zhoršení kvality produkce